Opći Uvjeti

OPĆE ODREDBE I UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE / PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Vintage Circus d.o.o. Za usluge (u daljnjem tekstu Vintage Circus) je društvo sa ograničenom odgovornošću koje se bavi proizvodnjom ostale vanjske odjeće i registrirano je za usluge informatičkog društva te koje putem web stranice vintage-circus.hr pruža usluge informiranja i uslugu internetske trgovine (u daljnjem tekstu web shop).

1. OPĆI UVJETI/PREDUGOVORNA OBAVIJEST

1.1. Ovim se Općim uvjetima korištenja internet stranica i korištenja usluge Internetske trgovine, uređuje korištenje internet stranica od strane Korisnika te korištenje usluge Internetske trgovine.

1.2. Značenje pojmova u Općim uvjetima:

Vintage Circus d.o.o. Za usluge sa sjedištem u Antuna Šoljana 7a 10090 Zagreb OIB 56085555034 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080960046.

Korisnik – znači svaku fizičku ili pravnu osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa internetskim stranicama. Pojam Korisnik uključuje i registriranog Korisnika. Registrirani Korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge internetske trgovine na internetskim stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje.

Internet stranice – sve web, odnosno internet stranice u vlasništvu Vintage Circus.

Usluga internetska trgovina – usluga koja omogućuje Korisnicima kupnju Vintage Circus proizvoda putem Internetskih stranica.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Korisnik se obvezuje da neće koristiti Internet stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima; unositi na Internetske stranice i/ili distribuirati putem Internetskih stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju, spolnu i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično; mijenjati, brisati i/ili uništavati bilo kakve podatke na Internetskim stranicama; koristiti Internetske stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba; koristiti Internetske stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima; unositi i/ili distribuirati putem Internetskih stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično; koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve ne/komercijalne, vjerske i/ili političke promidžbe.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internetskim stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Vintage Circus ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Vintage Circus ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim Internetskim stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.

2.3. Korištenjem sadržaja ovih Internetskih stranica Korisnik prihvaća:

– sve rizike koji nastaju iz korištenja Internetskih stranica
– prihvaća koristiti sadržaj Internetskih stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4. Vintage Circus se u potpunosti odriče svake odgovornosti :
– koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internetskih stranica:

– za bilo koje radnje Korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja Internetskih stranica,
– za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internetskih stranica.

2.5. Internetske stranice mogu sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Vintage Circus nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i/ili dostupnosti sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Vintage Circus se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Vintage Circus samo zbog postojanja veze s internetskom stranicom.

2.6. Vintage Circus zadržava pravo izmjene sadržaja Internetskih stranica, pravo ukidanja Internetskih stranica te pravo ograničavanja pristupa Internetskim stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja i/ili ograničavanja.

2.7. Vintage Circus neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internetskih stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8. Vintage Circus zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.9. Vintage Circus zadržava pravo spriječiti pristup Internetskim stranicama IP adresama, (odnosno Korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima te s iste osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10. Vintage Circus niti na koji način ne odgovara Korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa Internetskim stranicama i Usluzi internetske trgovine.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1. Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj Internetskih stranica isključivo privatno vlasništvo Vintage Circus ili njegovih ovlaštenika. Bilo kakvo umnožavanje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje i/ili mijenjanje na drugi način ovih Internetskih stranica, bez izričitog pismenog odobrenja Vintage Circus izričito je zabranjeno.

3.2. Kršenjem ovih Općih uvjeta poslovanja može doći do pokretanja odgovarajućih sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

3.3. Korištenjem Internetskih stranica Korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja Internetskih stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.4. Radi izbjegavanja svake sumnje, Vintage Circus izričito zadržava i ne prenosi na Korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj Internetskih stranica te zabranjuje korištenje sadržaja Internetskih stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim Internetskim stranicama.

3.5. Korisnik, osim za osobne svrhe i kućnu uporabu, osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice i/ili medije.

3.6. Ukoliko je to izričito dopušteno na Internetskim stranicama, Korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju Korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.7. Vintage Circus niti na koji način ne odgovara za povredu autorskih prava učinjenu od strane Korisnika prilikom (“uploada”) podataka na Internet stranice, uključujući fotografije i dokumente te će ih na traženje ovlaštene treće strane ukloniti što je prije moguće. Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na Internetske stranice na kojima Korisnici imaju autorska prava, isti postaju isključivo vlasništvo Vintage Circus koji će biti ovlašten koristiti ih bez ograničenja i naknade.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1. Prije pristupa određenim sadržajima, Korisnici će biti obvezni dati Vintage Circus osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su Korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i/ili prenose osobne podatke potrebne za korištenje Internetskih stranica..

4.2. Označavanjem odgovarajuće ikone na Internetskim stranicama, smatra se da Korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje Internetskih stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:
– suglasnost da Vintage Circus može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja usluga i da navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i/ili zahtjeva Korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Vintage Circus na zadovoljstvo Korisnika;
– davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3. Vintage Circus će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. Vintage Circus neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava (povezana društva).

4.4. Vintage Circus će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, umnožavanje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Omogućiti će Korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.5. Ukoliko Korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno Vintage Circus.

4.6. Ukoliko Korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Vintage Circus će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na Internetskim stranicama.

4.7 Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. IZJAVA O SIGURNOSTI

5.1. Plaćanje na internetskim stranicama Vinatge Circus je moguće virmanom, općom uplatnicom, pouzećem ili Paypalom.
Web stranica Vintage Circus koristi SSL certifikat.

6. KORIŠTENJE USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

6.1. Korištenje usluge je:

a) dostupno isključivo Korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Usluge internetske trgovine,
b) moguće registriranim korisnicima i neregistriranim korisnicima (guest user).

6.2. Registracija Korisnika, odnosno kupnja od strane neregistriranog korisnika vrši se putem Internetskih stranica, prilikom čega će Korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

6.3. Nakon uspješne registracije, registrirani Korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Usluge internetske trgovine te je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko Korisnik posumnja u neovlašteno korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti Vintage Circus putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neovlaštenom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

6.4. Registracijom odnosno dovršetkom kupnje kao neregistrirani korisnik (guest user) Korisnik potvrđuje:

– da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete/Predugovornu obavijest, a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na Usluge internetske trgovine,
– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost svojih osobnih podataka,
– da daje Vintage Circus izričitu suglasnost da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja usluga i da Vintage Circus navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge te zaštite interesa Korisnika Vintage Circus i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

7. NAČIN ODABIRA I NARUČIVANJA PROIZVODA

7.1 Korisnik pristaje da se kupnja putem Usluge internetske trgovine vrši na način da Korisnik kupuje proizvode dostupne putem Usluge internetske trgovine na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji se stvarno isporuče. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Vintage Circus ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih Korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

7.2. Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu ‘DODAJ U KOŠARICU’ odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu, gdje kupac može povećati ili smanjiti broj istog već naručenog proizvoda, brisati ili mijenjati proizvode. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti ‘KUPI’ gdje se nalaze svi odabrani artikli. Za odustajanje od kupovine potrebno je kliknuti ‘ODUSTANI OD KUPNJE’. Roba se smatra naručenom u trenutku kada Korisnik prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju je Korisnik unio prilikom reistgracije/kupnje, dobit će potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Vintage Circus.

7.3. Ugovor o kupoprodaji stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada Korisnik prihvati ponudu Vintage Circus, odabirom plaćanja, dovršenjem narudžbe te kada izvrši plaćanje naručenog/ naručenih proizvoda.

7.4. Ukoliko Vintage Circus nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

8. CIJENE PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

8.1. Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i.iskazane su bez PDV sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske, odn. sjedišta Vintage Circus jer je isti van sustava PDV-a.

8.2. Na kupovinu putem Internetske trgovine, Vintage Circus može odrediti određene popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja, odnosno određene vrste, grupe ili kategorije proizvoda. Popusti će biti jasno naznačeni uz proizvod ili grupu proizvoda na koji se popust odnosi.

8.3. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

8.4. Potvrdom kupovine Korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge.

8.5. Cijena dostave proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na Internetskim stranicama.

9. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

9.1. Korisnici mogu plaćati proizvode na slijedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na inetrnetskim stranicama:

– virmanom ili općom uplatnicom
– internet bankarstvom
– pouzećem
− Paypal

9.2. plaćanje virmanom ili općom uplatnicom je moguće u skladu sa traženim uvjetima i podacima koji će biti poslani korisniku.Uplata se može izvršiti u bilo kojoj instituciji koja podržava rad sa općim uplatnicama i virmanima .Plaćanje se smatra izvršenim nakon vidljive uplate na žiro računu Vintage Circus.a ovisno o brzini transfera sredstava. Manipulativni troškovi transfera ne ulaze u cijenu proizvoda i trošak su korisnika.

9.3. Plaćanje internet bankarstvom je moguće u skladu sa traženim uvjetima i podacima koji će biti poslani korisniku.Uplata se može izvršiti putem bilo koje banke koja podržava uslugu internet bankarstva.Plaćanje se smatra izvršenim nakon vidljive uplate na žiro računu Vintage Circus.ovisno o brzini transfera sredstava. Manipulativni troškovi transfera ne ulaze u cijenu proizvoda i trošak su korisnika.

9.4. Korisnici iz stavaka ugovora 9.2. i 9.3 će za proizvod dobiti račun u obliku koji ne podliježe fiskalizaciji jer Nije potrebno provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa ako se plaća općom uplatnicom na račun, i ako se plaća sa računa na račun. Korisnici iz stavaka 9.2 i 9.3 mogu uplatu izvršiti unutar i van Republike Hrvatske . Korisnici koji vrše uplatu van Republike Hrvatske se obvezuju na sebe preuzeti troškove SEPA transfera i konverzije iskazane u izjavi o konverziji.

9.5. Plaćanjem pouzećem se korisnik obvezuje da će unijeti pravilne osobne podatke, podatke za dostavu, kontakt i.na.sebe preuzeti obvezu plaćanja proizvoda i manipulativnih troškova dostave u gotovini dostavljaču . Isti troškovi će biti navedeni prilikom odabira plaćanja pouzećem.Vintage Circus ne preuzima odgovornost za neispravno i neistinito unesene podatke.na internet stranicama Vintage Circus. Nakon potvrđenog plaćanja proizvoda i manpulativnih troškova dostave te dostave sredstava Vintage Circus korisniku će biti dostavljen fiskalni račun za proizvod putem elektroničke pošte ili pismeno u najkraćem mogućem roku. Plaćanje pouzećem je moguće samo unutar RH.

9.6. Korisnici koji plaćaju Paypalom se obvezuju da će poštivati uvjete trgovine Paypalom koja obuhvaća pravilno unesene podatke za dostavu .Dostava neće biti izvršena na drugu adresu osim one koja je navedena na korisnikovom PayPal računu i neće se uzimati u obzir dostave na drugu adresu, poštanske ispostave (PO boxes),naftne platforme,vojne baze i off shore adrese. Dostava će biti izvršena tek nakon vidljivog transfera sredstava koja obuhvaćaju cijenu proizvoda i dostave koji će korisniku biti iskazane kroz internet stranice Vintage Circus. Paypal fee u skladu sa uvjetima poslovanja koje propisuje Paypal ide na trošak Vintage Circus te neće biti prikazan u cijeni proizvoda i dostave.Plaćanje putem opcije Friends and Family se neće uzeti u obzir i smatrat će se kršenjem ugovora, te će iznos.uplaćen na taj način biti vraćen korisniku bez obrazloženja Troškovi transfera sredstava sa računa korisnika na Paypal račun korisnika su trošak korisnika i ne mogu se prikazati u cijeni proizvoda. Cijena proizvoda na stranicama Vintage Circus u slučaju kupovine PayPalom će biti iskazana u eurima i potpada pod Izjavu o konverziji.
Korisnik koji plaća Paypalom će za proizvod dobiti račun u obliku koji ne podliježe fiskalizaciji jer Nije potrebno provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa ako se plaća općom uplatnicom na račun, i ako se plaća sa računa na račun.
U slučaju povrata proizvoda plaćenog.PayPalom, svi sporovi i povrati su u.skladu sa općim pravilima poslovanja PayPala kao servisa za plaćanje koji su navedeni na stranicama Paypala i u skladu sa općim uvjetima poslovanja Vintage Circus.
Vintage Circus se odriče odgovornosti u slučaju zlouporabe korisnikovog Paypal računa te ne može snositi materijalnu štetu niti zakonsku odgovornost nastalu zbog zlouporabe istog.

10. DOSTAVA PUTEM WEB SHOP USLUGE

10.1. Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

10.2. Za određene proizvode ili grupe proizvoda, koji će biti posebno naznačeni, dostava je moguća unutar određenih područja, odnosno zemalja.

10.3. Cijena dostave nije uračunata u cijenu prizvoda i posebno se naplaćuje po cijeni od 35,00 kn za područje Republike Hrvatske

10.4. Za područja izvan Republike Hrvatske, a za narudžbe iz zemalja Europske unije dostava se naplaćuje 25,00 eura (€) u kunskoj protuvrijednosti prema konverziji propisanoj Općim uvjetima. U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja. Na pošilljci će biti naznačena vrijednost proizvoda te će biti priložen račun. Vintage Circus ne prihvaća slanje proizvoda naznačenih kao “gift” ili proizvoda sa deklariranom manjom vrijednošću ukoliko to korisnik zatraži od Vintage Circus u svrhu izbjegavanja carinskih davanja u zemlji korisnika te će isti zahtjev biti zanemaren. Cijene iskazane na web shopu su bez PDVa Nije moguća dostava na naftne platforme, u poštanske sandučiće (PO boxes) , vojne baze ili off shore lokacije.

10.5. Za područja izvan Republike Hrvatske a za narudžbe izvan zemalja EU dostava se naplaćuje 25 eura (€) uz uvjete navedene u stavci 10.4 ovog pravilnika.

10.6. Vintage Circus zadržava pravo poništiti narudžbu i vratiti sredstva ukoliko lokacija korisnika ne podržava dostavu proizvoda na siguran način a u skladu sa diskrecijskim pravom procjene Vintage Circus o istome.

10.7. Nakon što Vintage Circus potvrdi narudžbu, a najkasnije u roku od 48 sati (ukoliko narudžba pada u neradne dane), počinje teći rok za dostavu proizvoda, te će Korisniku kupljeni proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:

14 radnih dana za područje RH uključujući i otoke
30 radnih dana za područja izvan RH a unutar EU
40 radnih dana za područja izvan RH a izvan EU

10.8. U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke zbog više sile i/ili bez krivnje Vintage Circus te ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koje je naveo prilikom registracije/kupnje kako bi ga se o istome obavijestilo, Vintage Circus ne odgovara za kašnjenje isporuke.

10.9. Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom registracije/kupnje, a ukoliko Korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s objašnjenjem načina preuzimanja pošiljke ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane Korisnika uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta. Korisniku će uz proizvod biti dostavljena i potvrda o sklopljenom Ugovoru.

10.10. Ukoliko dostava proizvoda ne bude bila moguća zbog netočnih osobnih podataka Korisnika koje je isti unio prilikom registracije, odnosno kupnje kao neregistrirani korisnik (guest user) Vintage Circus nije dužan snositi troškove ponovne dostave.

10.11. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa Korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.

10.12. Ukoliko Korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti Vintage Circus da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca Vintage Circusse obvezuje na zahtjev Korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama kod Vintage Circus ili na zahtjev Korisnika izvršiti povrat novca.

10.13.Ukoliko Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, Vintage Circus zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

11. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

11.1. Korisnik ima pravo u roku od osam (8) radnih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Vintage Circus će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Korisniku vratiti sredstva na račun koji je Korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

11.2. Korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju nakon pristupa Usluzi internetske trgovine, koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.

11.3. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je Korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju. Troškove povrata proizvoda snosi Korisnik.

11.4. Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

11.5. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja i/ili uporabe, tada Vintage Circus nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen Korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

11.6. Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan Vintage Circus će postupiti kako je navedeno u točci 11.1 s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Vintage Circus.

11.7. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8)radnih dana. U tom slučaju, Korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Vintage Circus, koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od petnaest (15) radnih dana od zaprimljenog krivo isporučenog proizvoda.

11.8. Ukoliko Korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) radnih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na Internetskoj stranici. Vintage Circusje u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom te Korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

12. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

12.1. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima iz čl. 79 Zakona o zaštiti potrošača.

12.2. Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Vintage Circus o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Vintage Circus d.o.o. Antuna Šoljana 7a 10090 Zagreb) ili elektroničkom poštom na adresu:vintage.circus7377@gmail.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

12.3. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na linku (PREUZMI OBRAZAC). Korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Vintage Circus bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

12.4. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi koju je Korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

12.5. Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Vintage Circus zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Vintage Circus može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

12.6. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Vintage Circus d.o.o.Antuna Šoljana 7a 10090 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Vintage Circus u uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam.

12.7. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

13. IZJAVA O KONVERZIJI

13.1. Za Korisnike (kupce) koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske i plaćaju u valuti koja nije hrvatska kuna (HRK, sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama (HRK), a iznos za koji će biti terećen Korisnik dobiva se kroz konverziju cijene iz eura (€) u hrvatske kune (HRK) prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

13.2. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj Internetskoj stranici.

14. OSTALI UVJETI USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

14.1. Vintage Circus ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati Korisniku i trećima:

– uslijed neovlaštenog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,
– u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja Usluge internetske trgovine, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Vintage Circus
– uslijed prekida internetske veze prilikom korištenja Usluge internetske trgovine.

14.2. Na korištenje Usluge internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje Usluge internetske trgovine.

15. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

15.1. Vintage Circus zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internetskih stranica te posebno Usluge internetske trgovine, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na Internetskim stranicama.

15.2. Za korištenje usluge Internetske trgovine važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka kupovnine za naručeni proizvod.

15.3. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

15.4. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se umnažati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.