UVJETI DOSTAVE

DOSTAVA PUTEM WEB SHOP USLUGE

1.1 Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

1.2 Za određene proizvode ili grupe proizvoda, koji će biti posebno naznačeni, dostava je moguća unutar određenih područja, odnosno zemalja.

1.3. Za područja izvan Republike Hrvatske, a za narudžbe iz zemalja Europske unije dostava se naplaćuje 25,00 eura (€) u kunskoj protuvrijednosti prema konverziji propisanoj Općim uvjetima. U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja. Na pošilljci će biti naznačena vrijednost proizvoda te će biti priložen račun. Vintage Circus ne prihvaća slanje proizvoda naznačenih kao “gift” ili proizvoda sa deklariranom manjom vrijednošću ukoliko to korisnik zatraži od Vintage Circus u svrhu izbjegavanja carinskih davanja u zemlji korisnika te će isti zahtjev biti zanemaren. Cijene iskazane na web shopu su bez PDVa Nije moguća dostava na naftne platforme, u poštanske sandučiće (PO boxes) , vojne baze ili off shore lokacije. Dostava je besplatna za narudžbe iznad 200,00 eura.

1.5. Za područja izvan Republike Hrvatske a za narudžbe izvan zemalja EU dostava se naplaćuje 25 eura (€) uz uvjete navedene u stavci 10.4 ovog pravilnika.

1.6. Vintage Circus zadržava pravo poništiti narudžbu i vratiti sredstva ukoliko lokacija korisnika ne podržava dostavu proizvoda na siguran način a u skladu sa diskrecijskim pravom procjene Vintage Circus o istome.

1.7. Nakon što Vintage Circus potvrdi narudžbu, a najkasnije u roku od 48 sati (ukoliko narudžba pada u neradne dane), počinje teći rok za dostavu proizvoda, te će Korisniku kupljeni proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:

14 radnih dana za područje RH uključujući i otoke
30 radnih dana za područja izvan RH a unutar EU
40 radnih dana za područja izvan RH a izvan EU

1.8. U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke zbog više sile i/ili bez krivnje Vintage Circus te ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koje je naveo prilikom registracije/kupnje kako bi ga se o istome obavijestilo, Vintage Circus ne odgovara za kašnjenje isporuke.

1.9. Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom registracije/kupnje, a ukoliko Korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s objašnjenjem načina preuzimanja pošiljke ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane Korisnika uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta. Korisniku će uz proizvod biti dostavljena i potvrda o sklopljenom Ugovoru.

1.10. Ukoliko dostava proizvoda ne bude bila moguća zbog netočnih osobnih podataka Korisnika koje je isti unio prilikom registracije, odnosno kupnje kao neregistrirani korisnik (guest user) Vintage Circus nije dužan snositi troškove ponovne dostave.

1.11. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa Korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.

1.12. Ukoliko Korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti Vintage Circus da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca Vintage Circusse obvezuje na zahtjev Korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama kod Vintage Circus ili na zahtjev Korisnika izvršiti povrat novca.

1.13.Ukoliko Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, Vintage Circus zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.